Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. Academisk disputation hvilken, med medicinska facultetens gunstiga tillstånd, under inseende af ... Georg Wahlenberg ... i förening med pharmacologiska aphorismer, för medicinska gradens erhållande, till allmän granskning framställes af författaren Carl Josua Wretholm af Norrl. nation. på Linneiska auditorium d. 26 febr. 1834. p. v. t. f. m. Del. 2

Författare
Göran Wahlenberg
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1834 Sverige, Upsala, Palmblad & C :16 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan