Om medlen mot smittkopporna - en slutlig redogörelse jemte ett bemötande af uttalandena i ämnet vid disussionerna i Sv. läkare-sällskapet den 26 maj och 2 juni d.å

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Isaac Marcus 1874 Sverige, Stockholm [4], 114 sidor.