Om någor stycker wårs Herras Jesu Christi nattward anrörandes. Dialogvs

Författare
Laurentius Petri
(Lauren. Vpsalen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1562 Sverige, Tryckt j Stocholm aff Amund Laurentzson. 1562 [68] sidor. 8:o