Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Nils Otto Sillén af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 5 nov. 1845 I

Författare
Elias August Carlsten
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1845 Sverige, Upsala Wahlström & Låstbom [4], 16 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan