Om negationen - Med särskildt afseende på den Hegelska logiken. Akad.afh.

Författare
Elias August Carlstén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1845 Sverige, Upsala