Om norska flagglagens rättsliga betydelse

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af H. L. Rydin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1899 Sverige, Stockholm 71 s
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan