Om nutidens läkare-partier och deras grundskilnader, ett utkast för den bildade allmänheten

Författare
Per Jacob Liedbeck
(Af Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Axel Hellsten 1862 Sverige, Stockholm 36 sidor.