Om, om, om = dom - kåseri om dyslexi i diktform

Författare
Bo Lage Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. L. Larsson 1998 Sverige, Hallstahammar [12] sidor. 21 cm 91-630-6517-7