Om orsakerna till storskiftet

Författare
Erik Karlsson
(Erik Karlsson, Erik Carlegrim)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Tekniska Högskolan 1947 Sverige, Stockholm 139 sidor.