Om otoskleros och andra former af kronisk progressiv döfhet - Föredrag hållet i Svenska läkaresällskapets otologiska sektion. Öfvers. från danskan

Författare
Jörgen Möller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1911 Sverige, Stockholm