Om påföljder för brott

Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl medarbetare: Lars Bolin ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1955 Sverige, Stockholm 507 sidor. tab.
Wahlström & Widstrand 1948 Sverige, Stockholm 394 sidor. : tab.