Om påföljder för brott

Författare
(Ivar Strahl ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1948 Sverige, Stockholm 394 sidor. : tab.