Om periodiciteten hos växterna och några nyare drivningsmetoder

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1917 Sverige, Uppsala s. 255-271