Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772. =(Rubr.)= (Åbo, tryckt hos Johan C. Frenckell. Stockholm, omtryckt hos - Andreas Holmerus 1772.)

Författare
Johan Haartman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1772 Sverige, Stockholm 16 sidor. 8:o.