Om poesi i sak till åtskillnad ifrån poesi i blott ord

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Med förord av Erik Gamby)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokgillet 1963 Sverige, Uppsala 48 sidor.
Bokgillet 1959 Sverige, Uppsala 48 sidor.