Om pollinationsapparaten hos familjen Compositae

Författare
Hans Oscar Juel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1908 Sverige, Stockholm s 350-363 : ill.