Om recognoseringar af Carl Akrell. Stockholm, 1813. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1813 Sverige, Stockholm 176 sidor.; [1] rättelsebl., [1] pl. 8:o.