Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spænden fra Rendalen i Norge

Författare
Sophus Bugge
(Af Sophus Bugge.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1888 Sverige, Stockholm 111 sidor., 5 pl.-bl.