Om sättet att finna logarithmen för summan af eller skillnaden emellan två tal, hvilkas logarithmer äro gifna, akademisk afhandling, som, ... under inseende af Carl Johan Malmsten ... för philosophiska gradens erhållande författad och utgifen af Eric Gustaf Lundblad, amanuens vid con. i Strengnäs, till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 17 April 1851, p.v.t.f.m

Författare
Carl Johan Malmsten
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1851 Sverige, Strengnäs 1851, Carl O. Berglund 10 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan