Om sättet för dialektala ortnamns upptagande i riksspråket

Författare
Anders Herman Geijer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1907 Sverige, Uppsala