Om själen

I denna bok, framsprungen ur ett symposium anordnat av Vitterhetsakademien, ger företrädare för olika vetenskapsgrenar – teologer, medicinare, naturvetare, beteendevetare och humanister – var och en sitt bidrag till vår förståelse av vad själen är.

Författare
(Per Block ... redaktör: Alvar Ellegård.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur i samarbete med Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad., Centraltr. 1994 Sverige, Stockholm, Borås 219 sidor. 22 cm