Om skalden Sighvat Thordsson - samt tolkning af hans Vestrvíkingar- och Nesja-vísur

Författare
Ola Kyhlberg
(Af O. Kyhlberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1868 Sverige, Lund 63 sidor.