Om statsförfattningen och krigsväsendet hos de fordna svear och göther. Akademisk afhandling, som, med filosofiska fakultetens samtycke och under inseende af ... Ebbe Sam. Bring, kommer att, för filosofiska doktorsgraden, offentligen försvaras å kongl. akademien den 12 junii 1832 af Anders G. Schröder, s. m. adj. VI. st

Författare
Ebbe Samuel Bring
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1832 Sverige, Lund, 1832, tryckt i akademiska boktryckeriet [2] sidor., sidor. 41-48 4:o