Om stiftelser - studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Faksimiltryck av Hesslers klassiska avhandling från år 1952.

Författare
Henrik Hessler
(Henrik Hessler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts juridik, Graphic Systems 1996 Sverige, Stockholm, Göteborg [2], xl, 524 sidor. 22 cm
1952 Sverige, Stockholm 525 sidor.