Om to kalktufdannelser i Gudbrandsdalen med bemærkninger om vore fjelddales postglaciale geologi

Författare
A. Blytt
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Norge, Christiania