Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtslägtet Rumex

Författare
Robert Fredrik Fristedt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1861 Sverige, Upsala 5 sidor.