Om upplösningen af fjerde gradens equationer. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Carl Johan Malmsten ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af Carl Frithiof Rådberg af Westgöta nation på Gustavianska lärosalen d. 15 april 1854 p.v.t.e.m p. 3

Författare
Carl Johan Malmsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala, C.A. Leffler, 1854 [2] sidor. 17-23 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan