Om upplösningen af fjerde gradens equationer. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Carl Johan Malmsten ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af Carl Herman Lundström af Stockholms nation på Gustavianska lärosalen d. 24 Maj 1851 p.v.t.f.m p. 2

Författare
Carl Johan Malmsten
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1851 Sverige, Upsala, C.A. Leffler, 1851 [2] sidor. 9-16 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan