Om vegetabiliska droguers insamling och förvaring - akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala samtycke, under inseende af doctor Göran Wahlenberg ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Nils Peter Hamberg af Stockholms landskap. och till offentlig granskning framställd på Linnæiska Auditorium d. 15 juni 1848 p. v. t. f. m

Författare
Göran Wahlenberg
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Upsala, Leffler och Sebell 15 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan