Om vikten av att i automationsprocessen integrera handens och hjärnans arbete

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige 79 sidor.