Om vuxnas studier

Stora förändringar har skett under senare tid inom vuxenutbildning och folkbildning, något som skapar behov av kunskap om dessa verksamheters historia och om hur villkoren för vuxenstudier växer fram i de politiska processerna. I antologin presenteras närgångna analyser av denna verklighet. Författarna ger en historisk överblick av vuxenstudier och villkoren för dem samt ger en empiriskt grundad bild av hur dessa formas. Även frågan om validering och rekrytering av vuxna till studier diskuteras, liksom försöken att förändra och utveckla pedagogiken.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Staffan Larsson & Lars Erik Olsson (red.).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2006 Sverige, Lund, Danmark 221 sidor. 23 cm 978-91-44-02935-1