Om yttrandefrihet och tryckfrihet - försök till belysning af Svenska Press-Lagstiftningen

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af Herman Ludvig Rydin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L.J. Hjerta 1859 Sverige, Stockholm 329 sidor.