Om

Lars Ahlins Om (1946) är ett av de djärvaste prosaexperimenten i svensk litteratur. Det är också en av Ahlins allra märkligaste böcker, ett tidigt mästerverk, där författaren formulerar sin viktigaste drivkrafter: en ny syn på människan och en ny syn på romanen. Om är en utmaning mot de traditionella normerna och det västerländska samhällets värdeillusioner: en hyllning till friheten.

Grundberättelsen är enkel: den sextonårige Bengt har tillsammans med sin far blivit utslängd från sin tillfälliga mor Matilda, och de söker nu en ny fet pension. Men sonen har genomskådat faderns verklighetsflykt, och romanen blir till en uppgörelse med såväl modersmyten som fadersinstitutionen. I det moderna samhället har dessa redan brutits sönder. Kanske kan de djupaste svårigheterna inte lösas, men livet måste levas ärligt, öppet. Huruvida detta innebär resignation eller ny individualitet är ett av de problem som romanen kretsar kring under det dygn då den utspelar sig, ett dygn då de flesta språkgenrer aktiveras, tillsammans med den moderna tidens ideologiska och etiska förutsättningar.

Lars Ahlin 1915 i Sundsvall. Han debuterade 1943 med romanen Tåbb med manifestet. Om var hans tredje roman. Förord av Gunnar D. Hansson. Om är Lars Ahlin-sällskapets årsbok 2003.

Författare
Lars Ahlin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista 2023 Sverige 571 sidor 978-91-7499-142-0
Modernista 2014 Sverige 978-91-7499-855-9
Modernista, Fälth & Hässler 2003 Sverige, Stockholm, Värnamo 576 sidor. 20 cm
Alba 1977 Sverige, Stockholm 383 sidor. 20 cm 91-7458-034-5
Bonnier, Bonnier 1965 Sverige, Stockholm, Stockholm 383 sidor.
Tiden, V. Petterson 1946 Sverige, Stockholm, Stockholm 511 sidor.