Omaka par - om Sovjets försök att påverka och infiltrera svenska kyrkor

Författare
Gösta Hultén
(Hultén, Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Salt & ljus, Team offset 1985 Sverige, Handen, Malmö 167 sidor. 19 cm