Omberg - en natur- och kulturguide

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg, Bengt Olof Olsson, Nils Forshed.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biomedia Omberg, H. Sandberg distributör, Danagård 1992 Sverige, Ödeshög, Ödeshög [1] sidor., sidor. 4-74 ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm