Ombord - studiehandledning med arbetsuppgifter i navigation, sjövett och sjömansskap ...

Författare
Sten Ramberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1978 Sverige, Stockholm 78 sidor. : ill. 30 cm 91-85536-15-6