Ombyggnad i bostadsrätt - projektbeskrivning och situationsanalys

Författare
Sören Vintheimer
(Sören Vintheimer, Berth Danermark)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst 1989 Sverige, Örebro 33 sidor.