Ombyggnad som partnerskap - process med delat ansvar

Författare
Annika von Schéele
(Annika Schéele, Björn Rundlöf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Örebro 1998 Sverige, Örebro 208 sidor. ill.