Omega-3-revolutionen och mycket annat om hälsa och sjukdom

Författare
Olle Haglund
(Haglund, Olle illustrationer: Johan Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Medhag 2012 Sverige, Spånga 230 sidor. ill. 978-91-977459-1-8