Omission of feedback in single-cue probability learning

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Lars-Åke Lindberg)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1971 Sverige, Umeå 13 sidor.
Umeå universitet 1971 Sverige, Umeå 13
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan