Omodernt ledarskap - Det är nya tider nu

Författare
Lucie Mandaus Stephansen
Genre
E-böcker, Pedagogik, Psykologi, Samhälle & politik, Medicin & hälsa
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konsultboken Publishing 2020 Sverige 978-91-985396-4-6