Omräkningstabeller för amerikanska spannmålspriser

Författare
Artur Winberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Typogr. anstalt 1914 Sverige, Helsingborg 8 sidor.
1914 Sverige, Helsingborg