Omsorg om människor och risken att drabbas av utbrändhet - en litteraturöversikt och nägra reflektioner om burnout

Författare
Märta Danielson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdskolan 1985 Sverige, Lund 54 sidor.