Omsorgens allt-i-allo - hur utvecklar vi vår yrkesroll inom äldreomsorgen? : FoU-cirkel hösten 2001

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luppen kunskapscentrum 2002 Sverige, Jönköping 28 sidor.