Omstruktureringen av Kvarnsvedens pappersbruk 1980-1984 - nedläggning, inskränkning, omplacering, förtida avgång, omställningen och dess konsekvenser för de anställda

Författare
Sven Erik Borg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 1987 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 142 sidor., 21 ref.