Omvälvningen i svensk historieskrivning

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm S. [290]-328