Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt)

Författare
Anna-Karin Edberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur AB 2019 Sverige 1960 sidor 978-91-44-12319-6
Studentlitteratur AB 2014 Sverige 978-91-44-10304-4
Studentlitteratur AB 2009 Sverige 0 sidor. 978-91-44-05695-1