On convergence of mixed finite element methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system

Författare
Mohammad Asadzadeh
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology 2008 Sverige, Göteborg 12 sidor.