On human symbiosis and the vicissitudes of individuation Vol. 1, Infantile psychosis

Författare
Margaret S. Mahler
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
International Univ. Press 1968, pr. 1970 USA, New York xi, 271 sidor.
International Univ. Press 1968- USA, New York