On modeling and implementing shopfloor control systems

Författare
Niklas Andersson
(Niklas Andersson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 1997 Sverige, Göteborg [4], x, 234 sidor. 25 cm